Aktualności

20.08.2020

Podatki dochodowe w 2020 - zmiany 20.08.2020

20/08/2020 | Webinarium

Zapraszamy na szkolenie  webinarowe  - Podatki dochodowe w 2020 roku – zmiany ;

dnia 20-08-2020  godz. 10.00

zapisy do 19-08-2020

Tarcza – wszystkie ustawy i ich wpływ na przepisy podatkowe
Opodatkowanie świadczeń z „tarczy” – zwolnienie z ZUS, świadczenie postojowe, dofinansowanie kosztów działalności, dofinansowanie kosztów wynagrodzeń, pożyczka i jej umorzenie, subwencja z PFR – co jest opodatkowane a co nie? W którym momencie rozpoznać przychód
Koszty uzyskania przychodów – wydatki sfinansowane z dotacji, subwencji – czy są kosztem podatkowym?
Jakie wydatki mogą być pokryte z pożyczki, dofinansowania i subwencji, jak dokumentować wydatki aby uniknąć kłopotów?
Umorzenie składek ZUS przedsiębiorcy i pracowników – skutki podatkowe, jaka część wynagrodzenia jest kosztem podatkowym, odliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
Zmiany w ustawach PIT i CIT – odroczenie terminu wpłaty PIT4, nowe zasady odliczania darowizn, nowe zasady rozliczania straty z działalności gospodarczej za rok 2020, zmiany w terminach składania zeznań i podpisywania sprawozdań, zmiany w zwolnieniach podatkowych ( ZFŚS, dofinansowanie wypoczynku dzieci, zapomogi), zmiany terminów na sporządzanie dokumentacji TP, zmiany w uldze na złe długi, zmiany w terminach składania dokumentu ZAW NR.
Zmiany w podatku VAT wynikające z przepisów „tarczy” – projektowane zmiany w terminach instalacji kas fiskalnych , przesunięcie terminów na wdrożenie VDEK, przesunięcie terminów nowej matrycy stawek VAT, paragony elektroniczne.
Czy paragon z NIP jest fakturą i kiedy?
zmiany w zakresie fakturowania – czy mają wpływ na podatki dochodowe?
czy z perspektywy podatków dochodowych paragon z nim jest fakturą?
usystematyzowanie wiedzy na temat dokumentów księgowych w kosztach
Czy paragon z NIP-em do 450 PLN w podatkach dochodowych jest fakturą?
Koszty podatkowe w 2020r
Biała lista podatników i jej konsekwencje w podatkach dochodowych od 01.01.2020r. Uchwalone zmiany ( Dziennik ustaw 1018/2019), z uwzględnieniem planowanych zmian od 07/2020 roku, z mocą od 01/2020.
biała lista podatników
zakres danych wykazanych na „białej liście”
obowiązek zgłaszania rachunku „firmowego”
dopuszczalność korzystania z rachunku osobistego
konsekwencje funkcjonowania „białej listy” w podatku VAT
Obowiązkowy Split payment – zmiany od 1.11.2019 – dziennik ustaw 1751/2019
Split payment obowiązkowy – dla kogo, kiedy, jak udokumentować
Konsekwencje działania “białej listy” i mechanizmu podzielonej płatności w podatkach dochodowych i Ordynacji podatkowej od 01.01.2020r, z uwzględnieniem planowanych zmian od 01.07.2020 roku – z mocą od 01.01.2020.
pojęcie transakcji o której mowa w art. 19 ustawy prawo przedsiębiorców – teoria a praktyka
zmiana w art. 22 p ustawy o PIT i 15d ustawy o CIT – ustalanie kosztów uzyskania przychodów i obowiązek ich korygowania
możliwość wyłączenia sankcji za zapłatę na inny niż zgłoszony rachunek – informacja do naczelnika urzędu skarbowego
zmiany w odpowiedzialności solidarnej podatników – odpowiedzialność solidarna nabywcy ze zbywcą
możliwość wyłączenia odpowiedzialności solidarnej z ordynacji podatkowej
zawartość „donosu” do urzędu skarbowego
wpływ płatności w procedurze split payment na koszty uzyskania przychodów i odpowiedzialność solidarną z ordynacji podatkowej
przepisy przejściowe
Ulga za złe długi w podatkach dochodowych – uchwalone zmiany, wejście w życie od 01.01.2020 roku, problemy praktyczne, zmiany związane z Covid-19
zmiany z ustawy o terminach płatności w transakcjach handlowych
warunki stosowania ulgi na złe długi u wierzyciela i u dłużnika
dokumentowanie ulgi
termin uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności
nowe zasady ustalania podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym
nowe zasady ustalania podstawy opodatkowania przy ustalaniu wysokości zaliczki na PIT/CIT
wpływ ulgi na złe długi na zasady rozliczania straty i na rozliczenia w latach następnych
ulga na złe długi w podatku zryczałtowanym
ulga na złe długi a zmiana formy opodatkowania
przepisy przejściowe
Zmiany w ordynacji podatkowej – od 01.01.2020 i od 01.07.2020.
Mikrorachunek podatnika – w wersji 01.07.2020.
Zmiany w podatkach dochodowych wynikające z „tarczy antykryzysowej”
zmiany limitów zwolnień z podatków
zmiany terminów składania zeznań i wpłat zaliczek
zmiany zasad rozliczania straty za 2020
zmiany w odliczeniach darowizn
zmiany zasad wpłat zaliczek uproszczonych
Pytania i odpowiedzi – podatki dochodowe w 2020 roku.