Aktualności

27.02.2018

WALNE ZEBRANIE 2018

We wtorek 27 lutego 2018r. o godz. 10:00 w Katowicach przy ul.Ceglanej odbędzie się Walne Zebranie Członków SDP.

Walne Zebranie podsumuje kolejny rok pracy Stowarzyszenia. Będzie okazją do udzielenia absolutorium aktualnemu Zarządowi Stowarzyszenia. No i to co najważniejsze - wybierze Zarząd na kolejną dwuletnią kadencję.

Zapraszamy do udziału w Zebraniu wszystkich Członków SDP. Chętnych do pracy w Zarządzie prosimy o rozważenie swoich kandydatur. Jednocześnie przypominamy, że warunkiem udziału w Zebraniu jest opłacenie wszystkich składek członkowskich do lutego 2018r. włącznie. Wymagany jest wyłącznie osobisty udział w Zebraniu.

Szczegóły oraz porządek obrad w informacjach mailowych.