Aktualności

30.09.2021

Szkolenie w 23/10/2021 z panią Anną Kędzierskaą

Witam

Proszę o zapisy na szkolenie z p.Ania Kędzierską w sobotę dnia 23.10.2021 webinarowe

Temat: Stosunki, relacje B2B ,B2C towary, usługi Polska-Unia, Polska- Świat.

W imieniu Zarząd SDP Teresa Sławuta