Zarząd stowarzyszenia

Przewodnicząca Zarządu:

    Zdzisława  Koziara
    Nr wpisu: 03838

    Telefon kom.:608355911

    e-mail: zdzislawa@koziara.pl                                                   

Skarbnik:

    Irena Bachowska
    Nr wpisu: 06107

    Telefon kom.: 608359110

    e-mail: ibachowska@wp.pl

Sekretarz:

    Ewa Jankowska
    Nr wpisu: 00730

    Telefon kom.: 793036606

    e-mail: e.jankowska@urzednik.pl

Zastępca Przewodniczącej

    Agata  Howaniec
    Nr wpisu: 05425

telefon kom: 501327770

e-mail: agata.howaniec@gmail.com

Członek zarządu:

    Joanna Łagocka-Hat
    Nr wpisu: 08052

    Telefon: 604636007

    e-mail:joannalagocka@wp.pl

 

    Sabina Motyssek

   Nr wpisu: 05128

  Telefon : 601176001

  e-mail: sabinamotyssek@interia.pl