Zarząd stowarzyszenia

Przewodnicząca Zarządu:

 dr  Irena Sobieska
    Nr wpisu: 01931

    Telefon kom.:506 033 637

    e-mail: irena @ sobieska . pl                                                         

Skarbnik:

    Grażyna Bentkowska
    Nr wpisu: 00155

    Telefon kom.: 605 062 725

    e-mail: grazyna @ bentkowska . pl

Sekretarz:

   Fila Fryderyk
    Nr wpisu: 12278

    Telefon kom.: 602 629 239

    e-mail: fryderyk @ fila . com . pl

Zastępca Przewodniczącej

Maciej Szymik
    Nr wpisu: 08239

telefon kom: 601 250 289

e-mail maciej @ szymik . pl

Członek zarządu:

    Agnieszka Bogdańska
    Nr wpisu: 03551

    Telefon: 601 538 212

    e-mail:bogdanskaa @ poczta . onet . pl