Członkowie

Bednarska Krystyna

Nr wpisu do rejestru doradców podatkowych: 09657
Data przyjęcia: 27-03-2012

Dane kontaktowe:

Kancelaria:
Krystyna Bednarska
ul. Grota-Roweckiego 81e
40-748 Katowice